Titreşim elemanları

Firmamız lastik – kauçuk titreşim, vibrasyon elemanlarında konusunda daha çok özel ihtiyaçlara uygun olarak çalışma yapmaktadır. Genelde ihtiyaç duyulan lastik parça için en ideal kauçuk türü tabii kauçuktur.