Üretim Şekli

Üretim Şekli

Lastik sektöründe kullanılan her türlü alet, makine ve ekipmandan istifade edip gerekli üretimleri sağlıklı yapmak için çaba sarf eden bir firmayız.

1. Hammadde Temini
1.1. İthalatçılardan
1.2. Toptancılardan
1.3. Perakendecilerden, Yer Ve Zamanına Göre Yapılır.

2. Karışım(Hamur) Hazırlama
2.1. Açık Millerde(Hamur Makineleri)
2.2. Inter Mix (Banbury)’lerde
2.3. Standart Hazır Karışım Temin Edilmekte

3. Şekillendirip Vulkanize Etme
3.1. Hidrolik Preslerde
3.1.1. Compresyon Pres
3.1.2. Transfer Pres
3.2. Otoklav-Etüvlerde
3.3. Extruderlerde